Hvem er vi?

Teamarbeide er morsomt, lærerikt og utviklende!


Fra en av mine kurs i Kautokeino.

Jenter og rein stilt opp etter at kurset var ferdig 🙂

Avsuttet seminarhelg på Valdøyan


Enter your text here....

Column 1

Column 2

Colulmn 3

Column 4