Hvordan bygge opp din business

I denne serien av videoer vil jeg fortelle om bonussystemet og hvordan du kan bygge deg opp til

11% - 14% - 16% - 21%


Den 1. videoen forteller jeg kort om noen produkter og startpakker og forklarer om hva PV er. I video 2 forklarer jeg veien opp til 11 % og videre til 14%   som er JR Manager